מפרט הטיפול בפורש לפנסיה

מפרט הטיפול בפורש לפנסיה


חבילת הבסיס

  • פגישת הכרות עם הלקוח – הפגישה תכלול איסוף חומרים,הכרות עם הלקוח הבנת הצרכים והמטרות שלו, וכן קבלת אינפורמציה על מגוון הנכסים שלו. לקראת פגישה זו יקבל הלקוח רשימה של חומרים ומיידעים אותם עליו להביא לפגישה המתוכננת. במעמד הפגישה הלקוח ימלא שאלון.

  • מיפוי הנתונים ואנליזה של התוכניות ובהתאם הכנת תכנית פרישה בסיסית ללקוח.

       * דו"ח נכסים פנסיונים בסיסי.
       * דו"ח כספים הוניים.
       * דו"ח קצבה צפויה(ברוטו ונטו).
       * סימולציית מסלולי פרישה בסיסית.
       * סדרי עדיפות למשיכה.
       *הכנת טפסים למס הכנסה (טופס 161א', 116ג' ו-161ד').
  • פגישת סיכום – הצגת תכנית הפרישה כולל כל הדוחות והסימולציות שלעיל, מתן תדריך טרם פניה למס הכנסה ובסיום  תדריך למימוש הפנסיה .

  • בקרה על אישורי המס לאחר קבלתם ע"י הלקוח.

 
חבילת "זהב"

  • פגישת הכרות עם הלקוח – הפגישה תכלול איסוף חומרים,הכרות עם הלקוח, הבנת הצרכים והמטרות שלו וכן קבלת אינפורמציה על מגוון הנכסים שלו. לקראת פגישה זו יקבל הלקוח רשימה של חומרים ומיידעים אותם עליו להביא לפגישה. במעמד הפגישה הלקוח ימלא שאלון.
  • מיפוי הנתונים ואנליזה של התוכניות ובהתאם הכנת תכנית פרישה מורחבת ללקוח.

      * בדיקת צבירות הפיצויים.
      * דו"ח נכסים פנסיונים מורחב. 
      * דו"ח כספים הוניים כולל סדרי עדיפות למשיכה ואפשריות המרת הון וקצבה.
      * דו"ח קצבה צפויה (ברוטו ונטו).
      * סימולציית מסלולי פרישה מורחבת כולל המלצות למסלול נבחר.
      * דו"ח מקורות ושימושים.
      * בחיית מסלולי הקצבה השונים.
      * מיפוי סיכוני פטירה לאחר הפרישה.
      * הכנת טפסים למס הכנסה (טופס 161א', 116ג' ו-161ד').
  • פגישת הצגת תכנית הפרישה והסימולציות, מתן תדריך טרם פניה למס הכנסה וכן תדריך למיצוי הזכויות.

  • פגישת סיכום ובקרה קצרה .

  • ליווי טלפוני לתהליך הראשוני.

 
חבילת "פלטינה"

 

אודות שירותים לארגונים שירותים לפרטיים מרכז תוכן צור קשר
וובנויז - קידום אורגניwebnoise :site by  |  כל הזכויות שמורות ©  |     ניתן ליצור עימנו קשר: 054-2299200  |  דואר אלקטרוני: aran@retire.co.il